Verplichte verzekeringen voor zelfstandigen
12 mei 2015

Verplichte verzekeringen voor zelfstandigen

Diverse vakbonden zouden graag zien dat ZZP’ers verplicht worden bepaalde verzekeringen af te sluiten. Het gaat dan om een verzekering voor pensioen en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast zou er een minimumtarief voor ZZP’ers moeten komen. Er zijn zelfs vakbonden die ZZP-zaken vastgelegd willen hebben in een CAO. Maar nog altijd is het zo dat ZZP’ers geen werknemers zijn en het is maar de vraag of je ZZP’ers verplichte verzekeringen moet opleggen.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioenverzekering voor ZZP’ers

CNV-voorman Marice Limmen wil een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioenverzekering voor zelfstandigen. Het is Limmen een doorn in het oog dat ZZP’ers op dit moment tegen een heel laag tarief kunnen werken, omdat ze geen verzekeringen hebben. ZZP’ers concurreren volgens hem werkenden uit de markt. Als Nederland het sociale stelsel wil behouden zullen ZZP’ers verplicht moeten worden zich te verzekeren, aldus de CNV-voorzitter. Limmen wil graag dat er door de overheid wordt gekeken naar de beprijzing van ZZP’ers, dit omdat er op dit moment sprake zou zijn van schijnzelfstandigheid.

ZZP’ers sluiten nauwelijks verzekeringen af

Ongeveer 1 op de 10 werkenden in Nederland is ZZP’er. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek onlangs dat 50 procent van deze ZZP’ers geen pensioenopbouw heeft en maar liefst twee derde van hen geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft. Een hoofdreden waarom veel ZZP’ers geen verzekeringen afsluiten is, omdat zij te weinig geld verdienen om geld opzij te kunnen leggen. In 2012 had 15 procent van de ZZP’ers zelfs te weinig geld voor de basisbehoeften zoals voedsel, huisvesting en ontspanning. Bij mensen in loondienst was dit 3 procent.

Schijnconstructies en goedkope uitzendkrachten

Werkgevers gaan ook nu nog vaak opzoek naar methoden waarmee werkgeversrisico’s vermeden kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan het vermijden van loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid. Er is nu een trend gaande onder werkgevers om gebruik te maken van schijnconstructies waarbij werknemers als zelfstandigen worden ingehuurd tegen zeer lage tarieven. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid die op 1 juli 2015 ingaat zou deze schijnconstructies weleens kunnen versterken. Ook is er een veel te groot aanbod aan het ontstaan met detacheerders, bemiddelaars en payrollbedrijven die uitzendkrachten tegen lage uurtarieven aan het werk laten gaan bij bedrijven. Onlangs ontstond nogal wat commotie nadat ING en Nationale Nederlanden uitzendkrachten ontsloegen om zodoende onder de nieuwe ontslagregels uit te komen. Limmen wil dan ook graag dat bedrijven worden aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Hoe zit het met pensioen wanneer u ZZP’er bent?

Wanneer u ZZP’er bent hebt u recht op AOW wanneer u de AOW-leeftijd bereikt. U mag zelf weten of u daarnaast nog een aanvullende pensioenvoorziening treft. Voor een aanvullend pensioen zijn er diverse mogelijkheden.

Collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen
Diverse belangenorganisaties van zelfstandigen (PZO, ZZP-Nederland, FNV-Zelfstandigen Bouw en de Vereniging ZZP) zijn bezig met het ontwikkelen van een collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen. Dit is geen verplichte (en wettelijke) pensioenregeling, maar dit is een vrijwillige collectieve regeling.

Fiscale Oudedagsreserve (FOR)
Wilt u geen geld onttrekken aan uw onderneming? Dan kunt u kiezen voor een fiscale oudedagsreserve. Hierbij reserveert u een deel van de winst voor deze FOR. Over het deel dat u reserveert hoeft u pas later belasting te betalen. Het is mogelijk om de fiscale oudedagsreserve om te zetten in een lijfrente, bijvoorbeeld wanneer u besluit met pensioen te gaan. In dat geval vindt belastingheffing plaats over de lijfrentetermijnen.

Lijfrente bij bank, verzekeraar of beleggingsinstelling
U kunt als ZZP’er kiezen voor een lijfrente bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling. De lijfrente wordt uitgekeerd als aanvulling op uw AOW. De premie die voor de lijfrente wordt betaald is fiscaal aftrekbaar van uw inkomen (box 1).

Vrijwillige voortzetting pensioenregeling
Indien u naast ZZP’er ook ex-werknemer bent dan is het mogelijk om de pensioenregeling van uw voormalige werkgever vrijwillig voort te zetten. Het is pas mogelijk om gebruik te maken van uw pensioenregeling indien deze optie aanwezig is. Sinds 1 januari 2012 kan de pensioenpremie voor de vrijwillige voortzetting tot maximaal 10 jaar na uw ontslag aftrekbaar worden gemaakt van de belasting.

Pensioen in eigen beheer of via verzekeraar
Wanneer u als ZZP’er tevens directeur-grootaandeelhouders (dga) bent van uw eigen BV, dan is het mogelijk om pensioen binnen uw eigen BV op te bouwen. Het is ook mogelijk het pensioen bij een externe verzekeraar onder te brengen.

Verplichte pensioenregeling voor bepaalde groepen ZZP’ers

Specifieke groepen ZZP’ers kennen een verplichte pensioenregeling. Dit is een verplichte beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling. Hierbij gaat het vooral om beroepen in de gezondheidszorg (bijvoorbeeld huisarts) en bijvoorbeeld beroepen zoals zelfstandige schilders en glazenzetters. Of u ook onder een verplichte pensioenregeling valt kunt u navragen bij een eventuele vakvereniging.


Freek Verhulst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>